Nausicaá - Centre National de la Mer

Naam : Nausicaá
Maatschappelijke zetel : BOULEVARD SAINTE BEUVE BP 189 62203 BOULOGNE SUR MER CEDEX
Wettelijke vertegenwoordiger : Philippe VALLETTE
HOSTING VERKOOPSSITE : IREC

Overeenkomstig artikel 27 van de wet nr. 78-17 ‘Informatica en Vrijheid’ van 06/01/1978, garanderen wij het recht tot toegang, wijziging en schrapping van gegevens die uw persoon betreffen. Om dit recht uit te oefenen of wanneer u niet wenst gecontacteerd te worden, kunt u een e-mail sturen naar : informatique@nausicaa.fr